Drevostavby CONUS predávame, staviame na kľúč alebo do dohodnutej fázy výstavby. Ak si investor trúfa realizovať stavbu sám, v našich podmienkach mu v tom nič legislatívne nebráni. Stavbu si môže dostavať sám alebo ju aj celú realizovať svojpomocne. Sú typy konštrukcií, kde je možné nami postaviť Základný balíček a investor môže dostavať dom svojpomocne ( a použiť v stavbe ľubovoľné okná, dvere a pod. ). Môžeme mu postaviť alebo len dodať Kompletný balíček. A tak si môže investor stavať svojpomocne aj celý dom, ak si trúfa. Sú ale konštrukcie, ktoré nedoporučujeme svojpomocne stavať ani najtrúfalejším. Bez vedenia ich nemusia zvládnuť ani veľmi skúsení stolári, či tesári. Na stavbu doporučujeme v takom prípade využívať iste služby stolárov a nie tesárov. My pri výstavbe používame výhradne stolárske technológie, nie tesárske - sú veľmi rozdielne. Pri stavbe ide o milimetre a tak k nej aj treba pristupovať. Preto sú pre nás významné hodnotenia profesionálnych stolárov, ktorí dokážu najlepšie posúdiť remeselné prevedenie výroby, detailov a aj montáže nami dodaných drevostavieb.
Približuje to nasledovná príhoda s jedným z nich:
Počas výstavby drevostavby prišiel na nami dodávanú takmer hotovú stavbu zamerať stolár budúcu drevenú kuchynskú linku. Jeho prvá veta k nášmu počudovaniu znela: "Budete mi stavať dom." A potom dodal: "Som profesionálny stolár pokračujúci v dávnej rodinnej tradícii. Nechcem žiadny iný dom ako drevostavbu. Chodím už 5 rokov po každej drevostavbe, ku ktorej som sa dostal a sústavne musím konštatovať mizernú kvalitu drevostavieb, o prevedení detailov nehovoriac. Tu v tomto dome som nadšený materiálom, prácou, celkovým prevedením, vrátane detailov. Už nemusím ďalej hladať."

Výstavba drevostavby CONUS:

Príprava staveniska
Dodávka drevostavby CONUS na stavenisko
Výstavba skeletu až po zakrytie stavby - pod strešnú fóliu, prípadne aj pod krytinu, za cca 1-4 týždne, podľa veľkosti drevostavby a druhu krytiny
Strešná krytina
Okná a dvere
Komíny a odsávanie
Tepelná a zvuková izolácia
Inštalácie sietí v objekte
Inštalácie zdravotechniky
Sauna
Terasy
Opláštenie exteriéru a interiéru
Obklady, dlažby, podlahy
Schodište
Krb alebo iná piecka - výber stoviek druhov od 10 výrobcov nájdete tu ( na našej inej webstránke www.conus.sk )
Nátery a maľby
Inštalácie sietí na pozemku
Skúšky a revízie
Energetický certifikát
Fotodokumentácia
Odovzdanie stavby
Geodetické práce po výstavbe až po zavkladovanie do katastra nehnuteľností


Výstavba drevostavieb CONUS - Nelson:


V najvyspelejších krajinách, kde stavbám kraľujú drevostavby, v Kanade, Fínsku a podobne, je kvalita výstavby drevostavieb zabezpečená tým, že si investor alebo kutil nemôže stavať dom sám ale všetky použité materiály a pracovné postupy kontrolujú inšpektori. Práce môžu vykonávať len profesionáli a podkladom pre kolaudáciu sú podpisy mnohých inšpektorov. Tým je garantované, že drevostavba má potrebné parametre a časom sa nerozpadáva. V našich podmienkach je svojpomocná výstavba bežná a na stavbu dohliada stavbyvedúci a stavebný dozor, ktorý je ale už povinný aj pri stavbe svojpomocou.

Čas výstavby objektu je závislý od mnohých okolností ( tvar a svahovitosť pozemku, základy, dodávky a pod. ) ale čas výstavby samotnej drevostavby je najrýchlejší zo všetkých bežných materiálov, z ktorých sa objekty stavajú. Obecne je možné povedať, že prízemná alebo
2-podlažná drevostavba pôdorysnej plochy 100 - 150 m2 býva postavená na kľúč do 3-5 mesiacov, podľa typu konštrukcie. Priemerne
za 4 mesiace. Za toto obdobie je možné ale postaviť aj 2-násobne väčší objekt, opäť záleží na zložitosti konštrukcie.

V prípade, že sa stavia na pomerne malom pozemku, nie je nezvyklé využívať na skladovanie dodaného materiálu na celý dom aj susedov pozemok v prípade nedostatku miesta. Je to totiž na krátky čas a nezdevastujeme pri tom ani trávnik.

Objekt sa dostane pod strešnú krytinu v priebehu 1-4 týždňov ale ďalšie práce, až po dostavbu na kľúč, trvajú zostávajúce obdobie do cca
4 mesiacov.

Veľmi často sa stretávame s tým, že investori majú problém s voľbou vykurovania objektu a prípravou teplej úžitkovej vody a nemajú v blízkosti zemný plyn a uvažujú nad rôznymi "sebelepšími" variantami, či sú im doporučované rôzne zložitejšie a najmä nákladnejšie riešenia. Už tretie desaťročie pôsobíme aj ako kúrenárska spoločnosť a tak vieme, že najjednoduchšie riešenie je najlepšie. Drvivú väčšinu nami postavených drevostavieb v takýchto prípadoch vykurujeme propánom a jednotliví investori Vám môžu potvrdiť, že sú veľmi spokojní s maximálnym komfortom aj s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi - v protiklade s tým, čo sa bežne hovorí, aj medzi tzv. kúrenármi. S najväčšími dodávateľmi propánu spolupracujeme už tiež tretie desaťročie. Dnes je možné kotol ovládať aj mobilom. Dokážeme splynofikovať akýkoľvek objekt, či v lese, či na púšti. Čiže stačí malý bežný kotol, výborné riešenie je v kombinácii so solárnym ohrevom vody, zakopaný zásobník propánu na záhrade a nie je nutné investovať do iných zložitejších riešení - naše domy nepotrebujú rekuperáciu, klimatizáciu a pod. Môžu ju samozrejme mať. Uvedené prostriedky Vám umožňujú väčšiu investíciu do kvality drevenej konštrukcie, či jej veľkosti. A na vykurovanie veľkých objektov máme k dispozícii mobilné kotolne na všetky druhy médií.

V prípade, že si chce investor dostavať drevostavbu svojpomocne po našom postavení len Základného balíčka do stavu hotového skeletu so zastrešením kanadským šindľom, je možné túto prácu vykonať pre investora v priebehu 1-3 týždňov.

Po dohode staviame objekty na zelenej lúke, čiže aj vrátane základov. Aj vrátane inžinierských sietí, či tankoviska propánu. Prípadne aj oplotenie a zemné úpravy a aj rozsiahle záhradnícke dodávky prostredníctvom našich partnerov alebo Vám ich len doporučíme.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.