Podľa Vášho želania budú zrealizované akékoľvek zmeny.


Prefabrikovaný drevodom CONUS - Cottonwood má podlahovú plochu 65 m2.

Táto dokonalá honosná chalupa sa pýši prednou časťou a obývačkou s priznaným stropom s elegantným miestom pre krb.
Vstup do chalupy je cez šikmú presklenú stenu priamo do obývačky cez terasové dvere ( francúzske okno ) alebo za rohom priamo do kuchyne.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.