According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Cottonwood has a floor area of 65 m2.

This intimate chalet boasts a prow front and vaulted living room with optional fireplace.
Access to wrap-around deck from living room patio doors.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.