CONUS Group has and is still building the network of sales agents - representatives.
We offer our services in the field of wooden houses and wooden constructions CONUS from Canada and Finland, mobile boiler rooms and energetic sources all around the world.
We deliver also complete top kitchen accessories - kitchen units with all appliances.
 

Head office + sales agents:


CONUS Group
Dipl. Ing. Jaroslav Šiška
Malachovská cesta 13832/167
974 05 Banská Bystrica 5
Slovakia
Mobile phones: +421 905 523 563 Jaro, +421 905 483 128 Mája, +421 917 357 691 Pavol, +421 949 416 911 Hana
Telephone:        +421 48 3811 700
Skype:       euroconus
E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Websites:  www.conushomes.com, www.kanadskedrevostavby.com, www.nelsonhomes.sk 
                  www.finskedrevostavby.sk 
                  www.conus.sk
                  www.interiery-centrum.cz
                  www.kuchynske-studio.cz

Upon agreement we are non-stop to your disposal.

CONUS Group also provides the sale of wooden houses and wooden constructions CONUS in other world countries through our sale agents in individual regions or directly from the main office. In the countries where there are no sales agents so far, the sale is provided directly by the main office.
 
You can also get information about wooden houses and wooden constructions CONUS directly in individual regions, besides CONUS Group head office, in below mentioned contact points. Here you can also order your wooden house and make your dream come true.
 

Sales agents of CONUS Group - representation:

Slovakia
Czech Republic
Countries of European Union
Croatia
P. R. of China

 

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.