All mentioned wooden homes and constructions are available within short delivery period. You can also fulfil your dream and own some of the extraordinary, with great artisanal crafts conceived, true Canadian log buildings CONUS - LINWOOD. They are wooden constructions suitable for any environment with the design and wall surface fully adapted to the environment or requirements.  They are constantly produced and developed since 1968. They are perfectly tested in the toughest conditions of Canadian nature and in Alaska, as well as in the warmest areas of USA or all over the world. They are luxurious and top quality constructions produced and built with this technology. They are destined for whole year living and produced according to investor’s requirement. 

 

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.