Wooden houses and wooden constructions from red cedar delivered by our company - CONUS Service centres and CONUS Care homes, according to their construction type, are not limited by the size of the object or by the number of floors.
In case of demand, the intermediate decks of tall objects ( but even for 2-floor objects ) can be made of cast concrete.

On the picture you can see only one option of very practical and effective solution of a CONUS Care home with 10 rooms or a Service centre with around 20 rooms that can be used for any other purpose.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.