Prescott 177/316    Alpine 187
     
 
     
Denali 189   Kallie 190/335
     
 
     
Cascade 192   Lethbridge 192
     
 
     
Laurier 210   Fairmont 213
     
 
     
Maidstone 213/336   Ashbury 215
     
 
     
Vector 215   Hartwell 216
     
 
     
Blakeley 226   Quesnel 229
     
   
     
Austin-Ray 230    
     

The number indicated in the title of the wooden house gives the area of the house in m2 ( including a garage, which is the part of the object ).

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.