2-storey family and vacation homes and constructions are objects for customers who enjoy living the modern types of houses destined for permanent whole year living, that have the same layout as brick houses or look like wooden houses – according to the investor‘s requirements. They are produced from red cedar. Their quality is incomparably higher than that of wooden houses produced in our country. These, as well as all other Canadian houses offered by us are really produced in Canada and it is not just a misleading name „Canadian wooden homes“ as used by some companies for their products, referring just to some „Canadian style“, that could mislead the investor. As this is of major importance for each investor, we suggest that each investor in case of presentation of any Canadian wooden house, realizes and checks all the facts. Our wooden houses, as well as all our constructions, fulfil the strictest criteria for constructions in the world.

Basic offer contains:

  • 2-storey double houses and constructions CONUS - Nelson
     
    double houses 220 - 450 m²


    By clicking on the picture you will be transferred to the site with the house types and sizes and you will be able to see the better overview of the house, floor footprint and description.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.