WHO ARE WE?

We are CONUS Group, politically and financially independent group, since 1990 belonging under internationally protected trademark CONUS. We offer production, distribution and coordination of CONUS wooden house deliveries, to the market in Slovak and Czech republic, from the largest Canadian producer of luxurious wooden constructions NELSON HOMES, founded in *1949 and LINWOOD HOMES *1968. We also represent several leading Finnish producers.

WHY US?

Several producers, world leaders from Canada and Finland, produce luxurious wooden houses CONUS for CONUS Group. As they are chosen according to their different wall construction types, and therefore prices, CONUS Group covers completely all current wooden house constructions of highest quality in the world for every demanding customer. Many manufactories, construction and designing teams of individual producers and summing of all important professional information at our place provide the best guaranty and great news for the investors.

WHAT DO WE DO?

We offer production of precisely technologically elaborated, with great artisanal processing, certified luxurious TOP wooden houses and constructions CONUS from Canada and Finland. We import them, sell and also build, according to the type of required constructions. We deliver them: on turnkey; up to the required phase of construction; we build only the essential part of construction for the final adjustment to be done by investors themselves; we offer only material or prefabricated pieces and investors will build the house themselves.

 

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.