We produce and build all types of wooden constructions for almost any purpose. 

The experiences with the wooden house production since year 1949 are provided by important references in this field from all over the world.
We are practically not limited by any dimensions of the construction: area, size, number of storeys, terraces etc.
It may be business objects for individuals, developers, hoteliers, consortia, objects for the municipal sector, cities, municipalities etc. 

The most common types of such wooden constructions CONUS are:

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.