Brooklyn 193   Auguste 194
     
 
     
Rundlestone 194   Abilene 195
     
 
      
Cimmeron 198   Chestnut 201
     
 
     
Douglas 214   Cheyenne 218
     
 
     
Medford 219   Westbury 221
     
 
     
Dryden 227   McKenzie 230
     
 
     
Valemount 232   Remington 233
     
 
     
Kingsley 239   Phoenix 251
     
 
     
Fairfield 270   Grayson 283
     
 
     
Cyprus 298   Grayson 299
     
   
     
Care Home 464    
     

The number indicated in the title of the wooden house gives the area of the house in m2 ( including a garage, which is the part of the object ).

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.