Wooden houses and wooden constructions from red cedar delivered by our company - CONUS houseboats and CONUS botels, according to their construction type, are not limited by the size of the object or by the number of floors.
In case of demand, the intermediate decks of tall objects ( but even for 2-floor objects ) can be made of cast concrete.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.