Multi-storey
family houses
Multi-storey
apartment houses
   
   
Multi-storey
group houses 
Multi-storey group
apartment houses
   


The wooden constructions CONUS delivered by us, according to the construction type, are not limited by the object size or number of floors. In case of demand, high objects ( but even 2-storey houses ) can have the intermediate decks made of cast concrete.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.