These 2-storey homes can be also delivered as 1-storey – without the lower floor or adjusted in a different way.
Standard solution is the upper floor as wooden construction
and the lower floor as concrete or brick material. 

 
     
Allen 91/182    Marshall 91/174
     
 
     
Rondel 100/200   Camile 107/214
     
 
     
Aaron 131/226   Clinton 146/284
     
 
     
Rycroft 147/257   Ashley 159/279
     
 
     
Teslin 159/279   Kendall 166/292
     
 
     
Hailey 167/256   Ashley 170/301
     
 
     
Parnell 183/313   Aldwyn 199/329
     

The number indicated in the title of the wooden house gives the area of the top floor / ground ashlar floor or concrete floor of the house in m
( including a garage, which is the part of the object ). Ground floor, eventually partly embedded floor in the ground, is like anything else, optional.

The size of the house area can then grow according to the size of the lower floor, which can be minimal but it can be also equal to the area of upper floor, mostly without the garage. Then the area of the house can be even 75% up to 100% bigger.

Therefore such a house can be delivered as 1-storey or 2-storey.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.