Courtney 107    Cranbrook 108/219
     
 
     
Frontier 119   Whitney 119
     
 
     
Emery 125   Winkler 128 - farmer home
     
 
     
Cranston 136   Gatsby 145
     
 
     
Timberview 147   Elkridge 150
     
 
     
Savona 154/291   Pioneer 155
     
 
     
Sagewood 156   Royale 161/306
     
 
     
Wendel 163   Hailey 167/256
     
 
     
Chateau Ridge 168   Townsend 168
     

The number indicated in the title of the wooden house gives the area of the house in m2 ( including a garage, which is the part of the object ).

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.