Devon 151   Preston 151
     
 
      
Preston 153   Bradford 159
     
 
     
Megan 165   Paragon 168
     
 
     
Weatherton 168   Berkeley 170
     
 
     
Meadow Brook 174   Mesa 179
     
 
     
Lydale 180   Albany 182
     
 
     
Citation 182   Sydney 184
     
 
     
Premiere 189   Kallie 190
     

The number indicated in the title of the wooden house gives the area of the house in m2 ( including a garage, which is the part of the object ).

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.