On this website you can download the catalogue of wooden houses and constructions CONUS - Nelson with the title "Delivering dreams".Catalogue has 132 pages and the size of 16 MB.

 

Each house from this catalogue has its own page on this website. On the page with one house you can see the view of the house, its footprint (the main parameter in millimetres will later be also stated ), short description and for some of them even the potential layout of interior. As the products are Canadian and this catalogues is destined originally for the USA market, in spite of metric system used in Canada, the dimensions are written in Anglo-American units: feet ( ´ - ft. ) and inch ( " - inch ) and square feet ( sq. ft. ). 

Please notice that in case you are interested in conversion of Anglo-American units into our metric units, the sign ( - ) minus in the footprint dimensions means in the reality ( + ) plus, e. g. 11´-2" x 13´-10" is actually 11´+2" x 13´+10". 


Help:

1´ = 1 feet = 304,8 mm
1" = 1 inch = 25,399 mm
1 sq. ft. = 0,0929 m2
1 000 sq. ft. = 92,9 m2
1 m2 = 10,7639 sq. ft.
100 m2 = 1 076,39 sq. ft.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.