Pinecrest 235    Sheffield 235
     
 
     
Victory 236   Providence 238
     
 
     
Santana 238   Covington 247
     
 
     
Ashmont 257   Sienna 260
     
 
     
Carlisle 267   Arizona 271
     
 
     
Garrison 275   Trinity 278
     
 
     
Leighton 284   Glenda 286
     
 
     
Winston 297   Stockton 314
     
 
     
Palisar 332   Medallion 334
     
 
     
Montana 351   Tryston 378
     

The number indicated in the title of the wooden house gives the area of the house in m2 ( including a garage, which is the part of the object ).

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.