According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Hartwell has a floor area of 216 m2 - including the garage with an area of 51 m2.

This two-storey plan is perfect for narrow home sites.
Kitchen has sunny, bayed dining area.
Two-storey entry open to interesting staircase and bonus room above.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.