According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Ashbury has a floor area of 215 m2.

A grand two storey home with plenty of room for your family.
Main floor study can flex as a formal dining area or office.
Generous mudroom is ideal for an attached garage.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.