According your wishes will be realised every change.


Prefabricated wooden house CONUS - Lethbridge has a floor area of 192 m2 - including the garage with an area of 43 m2.

The design of this impressive three-bedroom home assures comfort and spacious living for a busy family.
Master bedroom boasts a full ensuite and walk-in closet.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.