According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Vector has a floor area of 215 m2 - including the garage with an area of 39 m2.

Spacious foyer with open rail stairs.
The upper level is open to the vaulted living and dining areas.
The modern ensuite is full of natural light.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.