According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Blakeley has a floor area of 226 m2  - including the garage with an area of 44 m2.

Large living room with optional fireplace.
Dedicated workshop space in the garage.
Three bedrooms on upper level, plus large bonus room above the garage.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.