Lower level
 
 
According your wishes will be realised every change.

The prefabricated wooden house CONUS - Prescott has a floor area of 177 m2 - including the garage with an area of 38 m2 and excluding a lower level.
The CONUS - Prescott has a floor area of 316 m2 - including a lower level.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.