Lower level
 
Main level 
 
                                                          
                                        Upper level
 
According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Maidstone has a floor area of 213 m2  - including the garage with an area of 46 m2 and excluding
a lower level. 
The CONUS - Maidstone has a floor area of 336 m2  - including a lower level.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.