According your wishes will be realised every change.

The prefabricated wooden house CONUS - Ryan has a floor area of 147 mwithout upper level.
It is possible in house to build upper level or loft accessible from stairs what could significantly increase a size of house.

Spacious front entry with decorative ornament niche.
Large kitchen with ample counter space, eating bar and corner pantry.
Well-lit  dining room with access to rear deck.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.