According your wishes will be realised every change.


The prefabricated wooden house CONUS - Sutton has a floor area of 116 m2 - including the garage with an area of 28 m2.

Drive-through garage and raked windows make this cabin well suited for a lake-front property.
Open kitchen/living room/dining room with vaulted ceiling and optional fireplace.
Privately located master bedroom with handy ensuite.

© 1990 CONUS

Na obsah našej webovej stránky sa vzťahuje autorský zákon. CONUS vykonal všetky primerané opatrenia k zabráneniu prenosu vírusov touto webovou stránkou, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné straty a škody vzniknuté z poškodenia počítačových programov alebo elektronických dát prijemcu následkom prípadného stiahnutia si údajov z tejto webovej stránky. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie publikované na webstránkach našich partnerov.